Kilka słów o historii 

Przedszkole jest placówką publiczną, istniejącą od 1990 roku. Posiada przestronne
i dobrze wyposażone sale dla dzieci, duży i pełen zieleni plac zabaw. Przedszkole czynne jest od godz. 6.30- 17.00 i zapewnia swoim wychowankom cztery posiłki dziennie.


Dbamy o wszechstronny, radosny, bezpieczny rozwój naszych wychowanków. Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że dzieci w naszym przedszkolu czują się akceptowane i lubiane. Przygotowujemy je do podjęcia nauki w szkole, przeżywania sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Dbamy o łagodny przebieg procesu adaptacyjnego dzieci, organizowane są Dni Otwarte dla rodziców i opiekunów, podczas których można porozmawiać z wychowawczynią, uczestniczyć z dzieckiem we wspólnych zabawach i grach, zwiedzić budynek przedszkolny.

Dajemy dzieciom możliwości:
- samorealizacji - działania
- rozwijania różnorodnych zainteresowań
- pracy w zespole
- uczestniczenia w ciekawych zabawach, zajęciach i imprezach
- zabawy z komputerem
- współtworzenia zasad i reguł obowiązujących w przedszkolu

Dzieci uczestniczą:
- w koncertach Filharmonii Olsztyńskiej
- w przedstawieniach teatralnych i kinowych
- w wycieczkach pieszych i autokarowych
- w rozgrywkach sportowych
- w konkursach plastycznych o zasięgu gminnym i ogólnopolskim, zdobywając nagrody i dyplomy
- w różnorodnych występach artystycznych
- w zajęciach logopedycznych
- w zajęciach rytmicznych
- w zajęciach z języka angielskiego

Tradycyjnie obchodzimy:
- pasowanie na przedszkolaka
- pożegnanie jesieni
- andrzejki
- mikołajki
- wigilię
- dzień Babci i Dziadka
- bal karnawałowy
- święto wiosny
- święto ziemi
- dzień Matki i Ojca
- dzień Dziecka
- pożegnanie 6-latków

Naszą kadrę stanowią życzliwi i kompetentni nauczyciele, otwarci na innowacje, stale doskonalący swoje umiejętności. Organizujemy zajęcia metodami twórczymi i aktywnymi. Korzystamy z doradztwa WMODN w Olsztynie, organizujemy doskonalenia i szkolenia nauczycieli w zakresie stosowania nowych form i metod w pracy z dzieckiem. Współpraca z rodzicami układa się bardzo dobrze, jej efektem jest wzajemna troska o dobro dziecka, pomoc rodziców na rzecz przedszkola. Tradycją stało się przedstawianie bajek przez rodziców, które są atrakcją dla przedszkolaków i szerszego środowiska. Współpracujemy również z wieloma instytucjami na terenie miasta i z placówkami oświatowymi. Wszystkie podejmowane działania służą wspomaganiu rozwoju dziecka oraz promocji naszej placówki w środowisku.
 

Pracownicy Przedszkola Nr2 w Nidzicy

Dyrektor:          mgr Hanna Osowska

Wicedyrektor:  mgr Urszula Suberlak

Nauczyciele: 

lic. Fąk Katarzyna

mgr Magdalena Grzebska

mgr  Dorota Kaliszewska

Wiesława Kobiella

mgr Ewa Małecka

mgr Renata Mazur

mgr Sylwia Pachołek –Dąbek

lic. Beata Pesta

mgr Dorota Pietrowicz

mgr Agnieszka Tyburska

mgr Małgorzata Wróblewska

mgr Małgorzata Wyrębek

      Nauczyciel logopeda:

mgr Malgorzata Szypulska
mgr Sylwia Pachołek-Dąbek

      Nauczyciel katecheta:

mgr Janina Sobuń

      Pracownicy administracji i obsługi: 

Katarzyna Kulikowska – pomoc administracyjna

Grażyna Szymańska – intendent

Elżbieta Lipska – pomoc nauczyciela

Agnieszka Szczepańska - pomoc nauczyciela

Teresa Feliszek – woźna oddziałowa

Teresa Woroniec – woźna oddziałowa

Halina Łochnicka – woźna oddziałowa

Kinga Szczepuchowska – woźna oddziałowa

Małgorzata Zygnerska – woźna oddziałowa

Krystyna Rudzińska – kucharka

Danuta Bonisławska – pomoc kucharki

Irena Kazimierska – pomoc kucharki

Daniel Krzysztyniak - konserwator

 

 

 

Copyright by neoteamm® 2011